Min praksis omfatter
 
 
 
 

Behandling af børn, unge og voksne:

 • Undersøgelse  af børn og voksne  i anbringelses sager
 • Depressioner
 • Udviklingsproblemer
 • Psykosomatiske symptomer
 • Krisereaktioner
 • Samspilsproblemer
 • Spiseforstyrrelser

  Undersøgelse af børn:

 • Udviklingspsykologisk undersøgelse
 • Klinisk psykologisk undersøgelse
 • Børnesagkyndig undersøgelse for Retten

  Rådgivning og supervision:

 • Konsulentbistand i børnesager
 • Individuel supervision
 • Gruppesupervision
Metoder:
Som erfaren klinisk psykolog har jeg uddannet
mig i at kunne anvende den rigtige metode til
dig, for at kunne hjælpe dig bedst muligt.
Kognitiv terapi, Narrativ terapi, korttidsorienteret terapi, drømmeanalyse, sandplay, hypnose m.v.